“ඔබේ දරුවාත් දඩබ්බරද? තීන්ත ගනිද්දි ඊයම් ගැන බැලුවද?” (Did you check your paint for lead?)

දරුවකු දඩබ්බර ලෙස හැසිරෙන විට, ඉගැන්වීමේදී අවධානය යොමු නොකරන විට, ඇහුම්කන් නොදෙන විට අප බොහෝ විට සිදු කරන්නේ ඔහුට දඬුවම්…

Lead can come to dust through paint….

පර්යේෂණ සොයා ගැනීම් වලට අනුව සාමාන්‍ය එළිමහනේ හා නිවසේ සෙල්ලම් කරන, අවුරුදු එකේ සිට හය දක්වා දරුවන්ට දිනකට දූවිලි මයික්‍රො…

The upcoming week (22-28th October 2017) is dedicated to preventing lead poisoning. To be aware and stay away from all…

ගෙවතු වගාව (Home gardening)

රැකියාව වශයෙන් හෝ විනෝදාංශය වශයෙන්, එළවළු, පළතුරු, මල්, ඖෂධ පැළෑටි මෙන්ම විසිතුරු ශාක වගාව සිදු කිරීම ආර්ථිකමය වශයෙන් පමණක් නොව…

පරිසරයෙන් පිඟානට එන රසායනික දූෂක! (Pollutants served from environment to your plate)

මෙය අසත්‍යයක් නොවේ. අද අප “පිරිසිදුවට” යැයි සිතා නිවසේ පිළියෙල කර ගන්නා ආහාර පවා නොයෙකුත් රසායනිකයන්ගෙන් අපවිත්‍රව පවතී. පළිබෝධනාශක, බැර…